top of page

TJÄNSTER

  • Utredning: hälsa, arbetsmarknad, skola & utbildning, miljö & klimat

  • Analys & Omvärldsbevakning: svensk välfärd och arbetsmarknad, europeisk politik, internationell utveckling (Västafrika & Sydostasien)

  • Opinionsbildning: svensk politik och välfärd

  • Projektledning: redaktörskap, ledning och samordning av projekt inom offentlig, privat och ideell sektor

Frankrike-seminarium.jpg
Palmecentret_2018.jpg
Politiska dagordningen 2_2017.jpg
bottom of page